Noticies

 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat destinar 13.020.000 euros als municipis gironins a través del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016. Amb aquest ajut, l’ens supramunicipal augmenta en 1.300.000 euros (un 11 %) la dotació de l’any passat. La convocatòria de sol·licituds ja està oberta, i els ajuntaments podran invertir el 85 % de l’ajut en inversions municipals i despeses corrents de serveis de caràcter obligatori (com ara l’enllumenat públic, el clavegueram, l’accés a nuclis de població, la pavimentació de vies públiques, la neteja viària, etc.), i el 15 % restant, a despeses culturals.
Pel que fa a les inversions culturals, una part de la subvenció s’haurà de destinar a fomentar la dinamització i les activitats a les biblioteques i sales de lectura municipals de tots aquells ajuntaments que comptin amb algunes d’aquestes instal·lacions. Amb aquest nou criteri, la Diputació de Girona vol impulsar i dinamitzar les biblioteques i les sales de lectura, atesa la importància d’aquests equipaments en la dinàmica cultural, educativa i social dels municipis.
El termini de presentació de sol·licituds ja està obert, i finalitza el 15 de març.
Pel que fa al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, creat fa tres anys per la Diputació, uneix els antics Fons de Subvencions de Cooperació Municipal i Fons de Cooperació Cultural. Les bases reguladores del nou fons permeten finançar fins al 100 % de la despesa subvencionada, així com destinar-lo a despesa corrent o a despeses d’inversió, característiques introduïdes els darrers anys amb l’objectiu de fer front a la situació de crisi econòmica i financera.
La subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural que correspont a Sarrià de Ter és de 64.185 euros. Per despeses corrents i inversions (85%) 54.557,25 euros i per cultura (15%) 9.627,75 euros.