Noticies

 

 Girona elabora el primer pla de salut de la ciutat

Es tracta d’un document tècnic que té com a objectiu principal convertir-se en la base per prioritzar, ordenar i planificar les accions en l’àmbit de la salut local, tant pel que fa a la promoció com a la protecció de la salut.

El Pla local de salut té com a missió de promoure la salut integral de la ciutadania des d’una perspectiva transversal i en xarxa amb equitat i qualitat i s’articula al voltant de quatre eixos temàtics: alimentació i activitat física; salut mental i conductes addictives; salut sexual, afectiva i reproductiva, i desigualtats socials. Dins d’aquestes línies estratègiques, s’han establert un conjunt de 14 objectius generals, 36 objectius específics i 87 actuacions a desenvolupar.

“La ciutat fa temps que està treballant el concepte de ser una ciutat de benestar i saludable en tots els sentits, per això s’han potenciat els espais verds, s’han duplicat el carrils bicis o s’ha fomentat la pràctica de l’esport de base, sobretot en nenes i noies. Però volem fer un pas més i per això hem redactat aquest pla: volem seguir millorant pel benestar de la nostra ciutadania”, segons l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Els col·lectius de les persones joves, en diferents àmbits, i de la gent gran, per fomentar un envelliment saludable, són els principals públics sobre els quals es vol treballar. Algunes de les accions i objectius més destacats que proposa el Pla són incrementar la pràctica esportiva en les joves adolescents de la ciutat de Girona; augmentar l’ús dels parcs urbans de salut i estudiar-ne la ubicació; impulsar un pla municipal de drogues i altres addiccions; promoure la intervenció en educació emocional als centres de primària i secundària; potenciar els programes que donen cobertura a persones amb problemes derivats de la situació socioeconòmica o implementar un programa de venda 0 d’alcohol a menors en tots els comerços.

El Pla local de salut és el resultat d’un procés d’elaboració participatiu, transversal i interdisciplinari i ha estat elaborat per la consultoria Coma. El document ha passat per una fase preparatòria (amb la constitució del grup motor, la definició dels àmbits temàtics a treballar i l’elaboració de l’informe sobre l’estat de salut a la ciutat), una fase de diagnosi qualitativa (amb la identificació del conjunt de problemes i necessitats en salut a la ciutat i la confecció del mapa d’actius en salut), una fase de disseny i elaboració del pla d’acció (amb la identificació de les línies estratègiques, la definició de la missió, la definició dels objectius generals i específics i la proposta d’accions) i una fase d’aprovació, implementació, seguiment i avaluació del pla.

Per fer efectiu el desplegament i implementació del Pla Local de salut es constituirà una Taula de Salut per passar a definir i prioritzar les línies de treball i les accions concretes a desenvolupar. “Gràcies al pla tindrem una eina per poder ordenar les actuacions que podem portar a terme en l’àmbit de la salut municipal, dins de les dues competències que tenim: la promoció i la protecció de la salut”, ha explicat la regidora Eva Palau.

 En els grups de treball per elaborar el Pla de salut de Girona hi han participat membres de diversos serveis de l’Ajuntament de Girona, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat de Girona i de les entitats Centre de Dia ATART, Fundació Oncolliga Girona, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Associació Comunitària Aniti Sida de Girona (ACAS), Càritas Diocesana de Girona, Creu Roja, Fundació Drissa, Fundació Ramon Noguera i Associació Família i Salut Mental.

Foto: Ajuntament de Girona