Noticies

 

Una intervenció arqueològica permet posar al descobert un nou tram del traçat de la muralla de Girona que encerclava la Força Vella

Una recent intervenció arqueològica en una finca del carrer de Bellmirall ha permès posar al descobert un nou tram del traçat de la muralla que encerclava la Força Vella de Girona en aquest punt. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà; l’arquitecte responsable de la rehabilitació de la finca, Jordi Fernández, i la directora de la intervenció arqueològica, Maribel Fuertes, han explicat els detalls de les actuacions.

La intervenció realitzada ha permès reconstruir l’evolució constructiva de la casa, aportant noves dades sobre el desenvolupament urbanístic de l’indret. S'ha recuperat tot el traçat de la muralla amb les diverses fases de construcció (romana, carolíngia i baix medieval), així com l'adaptació de la zona amb la construcció, directament a sobre de la muralla, d'un habitatge medieval, que seria àmpliament modificat en l'època moderna i evolucionaria amb diverses reformes contemporànies fins a arribar a l'actualitat.

La propietat de la finca (ubicada al carrer de Bellmirall, 2-4) preveu la rehabilitació i l’adequació en habitatges de l’edifici. La ubicació de la casa, a tocar del recinte de la ciutat romana de Girona, molt a prop del portal Rufí i pràcticament a sobre de l’antiga muralla de la ciutat, ha motivat que abans de l’inici de l’obra es cregués convenient realitzar un estudi arqueològic previ.

“En els darrers anys estem treballant en la gestió arqueològica de la ciutat d’una manera més intensa i singular. Quan sabem que es volen portar a terme actuacions per part de privat, actuem de forma prèvia amb molta complicitat tant amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com amb els mateixos promotors privats. Actuant de forma prèvia a l’inici del projecte el que busquem és que es puguin tirar endavant els projectes sense entrebancs i amb més seguretat i que alhora es pugui posar en valor el nostre patrimoni i conservar les restes arqueològiques dins de la pròpia promoció”, ha explicat l’alcaldessa Marta Madrenas.

La intervenció arqueològica ha tingut com a objectius recuperar, mitjançant lectures de paraments i sondejos de comprovació, l’evolució històrica de l’edifici i determinar quins son els elements mobles i immobles que caldrà respectar, salvaguardar i incorporar en el projecte de rehabilitació.


Foto: Ajuntament de Girona