Noticies

 

La millora de l’arbrat de Girona ha estat un dels objectius del consistori

El vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso; la regidora de Salut, Eva Palau; el regidor de Cooperació, Cristòbal Sánchez, i el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, han presentat aquest la memòria del 2017 de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació.

El manteniment i la millora dels parcs i jardins de la ciutat és una prioritat del consistori. En aquest sentit, el 2016 es va fer un inventari dels escocells buits i es van detectar 815 espais que sense cap arbre plantat. El mateix 2016 es van plantar 200 arbres; el 2017, 2915, i el 2018 se n’han de plantar 221, dels quals ja se n’han plantat 147. En total, des del 2013 s’han plantat uns 2.000 arbres a la ciutat.

A finals del 2017 es van engegar dos plans més de millora de l’arbrat. Per un costat, es va fer un inventari per detectar arbres malalts que calia substituir. Se’n van trobar 400, que es canviaran entre aquest 2018 i el 2019. Aquests arbres tenen diferents afectacions: parts de l’estructura podrides (per fongs), estan morts o estan en estat de regressió. Per un altre costat, s’ha fet un pla de cinc anys (2017-2021) per substituir un total de 640 arbres d’espècies invasores per exemplars autòctons. La primera tanda de substitució s’ha fet aquest 2018 amb el relleu de 56 exemplars. “Aquest govern aposta per millorar l’arbrat de la ciutat i, per aquest motiu, s’ha fet un estudi i una diagnosi acurada per fer una replantació tenint en compte criteris tècnics, com el tipus d’arbre que es planta i el lloc on es planta”, ha remarcat el regidor Eduard Berloso.

Aquesta política d’eliminació d’espècies exòtiques invasores també es porta a terme als rius de la ciutat i va acompanyada de mesures per renaturalitzar els espais fluvials de la ciutat, com la construcció d’una escala de peixos al riu Onyar. “El nostre objectiu és restaurar els hàbitats que ens són propis a l’espai natural de la ciutat i, concretament, als rius, ja que són els gran eixos vertebradors del medi a Girona”, ha assenyalat el regidor Narcís Sastre.

Pel que fa al medi natural, cal assenyalar que aquest 2017 s’ha treballat per executar franges perimetrals de protecció d’incendis forestals al municipi i s’ha arranjat 11 km de camins a la Vall de Sant Daniel, Pont Major i Pedreres i 10,7 hectàrees de franges de protecció a Font de la Pólvora, Montjuïc i Taialà.

Aquest 2017 ha estat l’any també de la recollida porta a porta. Per primer cop, l’Ajuntament de Girona ha provat aquest sistema de recollida de residus i ho ha fet al barri de la Vall de Sant Daniel, amb 234 habitatges i 11 activitats econòmiques implicats. “Estem contents dels resultats i el nivell de satisfacció entre els usuaris també és alt. Per això, tal com vam anunciar, aquest mateix 2018, segurament al mes de setembre, ampliarem la recollida porta a porta a altres barris com la Pujada de la Torrassa i Campdorà i, abans d’acabar la legislatura, ho farem també a Montjuïc”, ha explicat Berloso.

Des del 6 de juny del 2017, també es porta a terme la recollida comercial de fracció orgànica a 137 establiments del Barri Vell i Mercadal, on a partir del 3 de juliol es va començar a fer, a més, la recollida comercial d’envasos i rebuig. Aquestes dues actuacions, sumades al porta a porta, han comportat una millora de les dades de recollida selectiva a la ciutat, que se situa ja al 48,75% del total de residus que es generen i que representa un augment d’1,56 punts respecte el 2016 i d’11,64 punts respecte el 2013. Cal destacar especialment l’augment del 56,35% de recollida de paper comercial i la disminució de 147 tones de fracció resta. A més, totes les fraccions (orgànica, envasos i vidre) augmenten respecte l’any anterior.

En relació amb la neteja de la ciutat, cal ressaltar les dades de control de la qualitat del servei que porta a terme una empresa externa (Datambient). Les inspeccions realitzades després de la neteja mostren un resultat satisfactori un 74,5% dels casos, mentre que hi ha una 12,8% d’inspeccions amb resultat no satisfactori, un 4,7% amb resultat deficient i un 7,9% amb resultat inacceptable. Mirant l’evolució anual, cal assenyalar que mentre el mes de gener el nombre d’inspeccions amb resultat satisfactori era de 69%, el mes de desembre va ser del 95%.

Durant el 2017 s’ha donat un nou impuls a l’Espai d’Orientació Familiar del Centre Jove de Salut, redefinint més el servei i els objectius que persegueix. Aquest any passat s’han atès 30 famílies, de les quals 12 eren casos iniciats del 2016 i 18 eren noves consultes. “Tenim molt clar que la família ha d’estar implicada en el procés de suport i orientació a l’adolescència. Per això apostem per aquest espai perquè cal educar conjuntament entre el món educatiu, els professionals de la salut i les famílies”, ha subratllat la regidora Eva Palau.

Aquest any passat el Centre Jove de Salut ha detectat també un augment de les persones usuàries menors de 14 anys (19 persones el 2017: 12 noies i 7 nois), que és la franja amb més usuaris de sexe masculí. En matèria de consulta de salut afectiva i sexuals s’han fet 1.073 demandes, xifra que representa 267 peticions més respecte el 2016. D’aquestes consultes, un 41% són sobre orientació i assessorament per a una sexualitat responsable.

En matèria de solidaritat i cooperació, s’han subvencionat 18 projectes el 2017, la meitat dels quals destinats a propostes per l’Amèrica Central i el Carib. Cal destacar que 14 dels projectes incorporen la perspectiva de gènere. A més, s’han fet dos viatges de seguiment de projectes a Guatemala i el Marroc i s’han donat 9.100 euros en ajuts d’emergència, per al terratrèmol del Kurdistan i per a l’Huracà Irma al Carib. El regidor de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Cristòbal Sánchez, ha recordat que el Servei de Solidaritat i Cooperació “té tres objectius: fer sensibilització, la cooperació internacional i el suport associatiu”. 

Foto: Ajuntament de Girona