Noticies

 

L'Ajuntament de Girona ha iniciat avui tasques de manteniment en dos trams de la sèquia Monar per dur-hi a terme actuacions de neteja. Les accions s’allargaran fins aquest divendres 2 de març. Arrel de les obres de manteniment s’haurà d’assecar tot el canal i s’activarà el pla de rescat de peixos previst en l’article 12 de la Llei 22/2009 d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continental.

Les actuacions de neteja es faran en dos trams. Un és el tram de les comportes de la Marfà, on s’hi netejaran els llots, àrids, vegetació i runa acumulada, tant a la zona de les comportes com al canal d’entrada, i la previsió del cost és de 7.504’66 €, IVA inclòs. El segon tram és el canalitzat de la sèquia sota el carrer de Bernat Boades, entre el carrer del Riu Güell i el carrer del Canonge Dorca, en el qual també s’hi netejaran els llots, àrids, vegetació i runa acumulada. La previsió del cost és de 3.090’05 €, IVA inclós.

Pel que fa al buidatge de la sèquia es durà a terme de forma gradual i seqüencial per tams a fi d’evitar l’aparició sobtada de grans quantitats de peixos. Els peixos s’alliberaran al riu Ter, en diversos punts situats per sobre el pont de Fontajau. No s’alliberaran exemplars per sota el pont de Fontajau a fi d’evitar que els peixos baixin per sota el pont de la Barca, on hi ha una barrera infranquejable aigües amunt per als peixos.

A més a més durant els treballs s’aprofitarà també per fer un aixecament topogràfic de la zona de comportes de la Marfà per tal de poder realitzar l’estudi de viabilitat tecnicoeconòmic de rehabilitació de la microcentral hidroelèctrica la Marfà.