Noticies

 

Girona aprova el projecte de carril bici de la zona industrial Torroella - Nestlé

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte de construcció del camí ciclable de la zona industrial Torroella – Nestlé, redactat pels serveis tècnics municipals del consistori amb una pressupost total de 146.682’36 euros, dels quals 121.225’09 € corresponen a la base, i 25.457’27 €, corresponen al 21% d’IVA. Se sotmet l’expedient a informació pública, pel termini de 30 dies.

El traçat del carril bici queda situat sobre el riu Ter al seu pas per Domeny, a l’alçada de la nova fàbrica Nestlé SA, i el camí tindrà una longitud de 1.300 metres. El carril bici actual enganxa amb el carril bici de Domeny al seu pas pel carrer de Roberto Bolaño amb l’encreuament del carrer de Can Benet del riu. El nou carril passarà pel camí adjunt a la fàbrica Nestlé pel seu costat sud fins a connectar amb l’inici del carril bici direcció Sant Gregori. Per altra banda, a meitat del carrer de Can Benet del riu també es connectarà amb el camí ciclable diagonal, que també finalitza al carril de Domeny. El projecte també inclou l’estudi de seguretat i salut, plànols, i plec de prescripcions tècniques.

Ara es demanaran els informes preceptius i s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies, com a pas previ per a l’aprovació definitiva. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat l’aposta del govern per l’extensió de la xarxa de carrils bici: “més enllà dels carrils bici dins la ciutat, ens hem proposat també connectar amb els municipis del nostre entorn i també amb els barris més allunyats del centre”, assenyalant que aquest camí ciclable facilitarà l’accés de Domeny a Sant Gregori. Madrenas ha indicat que amb l’acord aprovat inicialment se segueix el model del projecte que es va presentar recentment entre el Pont Major, Campdorà i Celrà.


Foto: Ajuntament de Girona