Noticies

 

El Pla estratègic de l’esport local de Girona estableix 43 actuacions per fer a la ciutat en els pròxims deu anys

El Pla estratègic de l’esport local de Girona estableix un total de 43 actuacions per desenvolupar a la ciutat en els pròxims deu anys incloses dins de cinc línies estratègiques: redefinició i dinamització de l’esport escolar, consolidació d’un parc d’equipaments esportius de qualitat, optimització dels espais i recursos esportius existents, adaptació i potenciació dels espais al medi natural i urbà per a la pràctica d’activitat física i potenciació de la col·laboració pública i privada. 
L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assenyalat l’esport forma part del projecte de la ciutat “perquè quan parlem que volem una ciutat amb qualitat de vida, integració i cohesió parlem de la importància que té l’esport en l’aportació de valors. L’esport és molt més que un element d’oci i gaudi: és un tema de salut”. L’alcaldessa també ha refermat l’aposta municipal “per l’esport de base i per l’esport d’elit femení” -ja que tal com indica la diagnosi del Pla hi ha menys dones que practiquen esport i, a més, l’abandonen abans que els homes-, així com per “acostar el medi natural a la pràctica esportiva, una forma de fer arribar també l’esport a la gent gran”.

La redefinició, la dinamització i el foment de l’esport escolar és un dels principals eixos en què el consistori vol actuar en els propers anys. En aquest sentit, un dels elements destacats en què es vol treballar és la identificació de les demandes i necessitats de la població adolescent i jove per dissenyar una oferta esportiva a la seva mida, amb l’objectiu d’evitar l’abandonament de la pràctica esportiva. S’ha de donar més importància a l’esport escolar i hem de veure com podem complementar i donar suport a la tasca que es fa des de les AMPA en aquest àmbit”, ha destacat la regidora d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Girona, Isabel Muradàs, que ha explicat que es redefinirà la convocatòria de subvencions adreçada a centres educatius i AMPA per al foment i la promoció de l’esport escolar en horari extraescolar.

La consolidació d’un parc d’equipaments esportius de qualitat és una altra de les línies estratègiques municipals. En aquest punt, hi ha diverses accions rellevants que es proposa dur a terme fins al 2028. La creació d’un parc ciclista a l’aire lliure, la incorporació d’un rocòdrom a la zona esportiva de la Devesa, disposar d’un nou camp de futbol, la reserva de sòl per a la construcció d’un velòdrom o la incorporació de sales esportives i d’activitat física a les piscines de Palau i de Santa Eugènia – Can Gibert són les principals actuacions previstes en els propers anys.

En l’apartat de l’optimització dels espais i recursos existents, el foment de l’ús dels espais esportius d’escoles i instituts és un dels elements principals que cal abordar properament. L’establiment de convenis entre l’Ajuntament i els centres educatius i la col·laboració de les entitats esportives amb les escoles són importants per tal d’optimitzar l’ús que es fa dels equipaments esportius escolars i donar resposta a la necessitat de les associacions i els clubs esportius de Girona.

En relació amb l’adaptació i la potenciació dels espais al medi natural i urbà per a la pràctica d’activitat física, s’ha de posar èmfasi en la millor del parc de Domeny i de la Devesa com a punts de pràctica de running i ciclisme. Pel que fa a aquest últim aspecte, es planteja també ampliar el carril bici fins a la carretera d’Olot i de Sant Gregori per donar continuïtat i enllaçar els circuits urbans amb els de fora de la ciutat. La incorporació de circuits adaptats per a la pràctica esportiva inclusiva i accessible i la construcció d’un skatepark a la zona de Santa Eugènia i Sant Narcís són els altres punts destacats d’aquest apartat.

Pel que fa a la potenciació de la col·laboració pública i privada, es vol optimitzar l’ús de la pista d’atletisme ubicada a les instal·lacions del GEiEG de Palau-sacosta per tal d’obrir a la població la utilització d’equipaments privats considerats de xarxa bàsica que no estan disponibles de forma pública i municipal. Dins d’aquest eix estratègic es vol desenvolupar també un programa de captació d’espònsors per a les entitats i associacions esportives del municipi per tal ajudar-les en el desenvolupament de les seves activitats.

Per al desenvolupament del Pla estratègic de l’esport local de la ciutat, s’han establert tres fases per al desenvolupament del total d’actuacions: fase 1 (2018-2020), fase 2 (2021-2024) i fase 3 (2025-2028).

Girona compta actualment amb 158 equipaments esportius que sumen un total de 483 espais esportius i 46 àrees d’activitat. Els equipaments esportius es divideixen en equipaments de xarxa bàsica, de xarxa complementària i xarxa d’interès nacional. Aquest darrer tipus són instal·lacions esportives que responen a les necessitats de l’esport d’alta competició i actualment a la ciutat no n’hi ha cap.

Els de nivell bàsic són aquells que acullen un ús poliesportiu per part de tots els col·lectius de població. La xarxa bàsica esportiva de Girona està formada per 127 espais. Es tracta de les pistes poliesportives, dels pavellons, els camps, les sales esportives, les piscines cobertes i les pistes d’atletisme.

Els de la xarxa complementària són aquells que tenen unes singularitat concretes, ja sigui per l’esport que s’hi realitza, per les mides, la permanència o l’estacionalitat. En el cas de Girona, són els més nombrosos, i n’hi ha un total de 403. Aquests equipaments inclouen els espais per a esports de raqueta, les piscines a l’aire lliure, les pistes de petanca, les pistes poliesportives petites, algunes sales esportives i espais complementaris, les piscines a l’aire lliure, els camps de futbol i els camps de futbol 7, els rocòdroms i els espais de ciclisme. 

Foto: Ajuntament de Girona