Noticies

 

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació actes anteriors.
2. Donar compte de Decrets.
3. Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2018.
4. Moció de defensa de la filosofia a l’ensenyament a Catalunya.
5. Moció en motiu del dia contra la violencia envers les dones.
6. Precs i preguntes