Noticies

 

Avui se celebra el dia Mundial de la Sida. A comarques gironines gairebé cada vuit dies es diagnostica un nou cas de VIH. L'any passat es van registrar 46 nous portadors del virus de la sida, una xifra gairebé idèntica a la del 2015, segons les dades de l'informe de Vigilància Epidemiològica de la infecció pel VIH i la Sida a Catalunya que publica anualment el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya, el Ceeiscat.
Aquesta xifra representa una taxa de 6,2 casos per cada 100.000 habitants, una xifra una mica per sota que la d'un any enrere –llavors era de 6,4–, però de les més altes de Catalunya, per darrere de Barcelona ciutat (19,3) i la zona sud de la demarcació de Barcelona (6,6).
Actualment, a Catalunya, unes 33.600 persones viuen amb el VIH. Segons el Departament de Salut, durant l'any 2016, el nombre de nous diagnòstics estimats és de 781, una xifra similar a la dels darrers anys. Encara que en els darrers cinc anys el nombre de diagnòstics no s'ha incrementat, Catalunya presenta una de les taxes més elevades de la Unió Europea, indica l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
La taxa d'incidència actual és de 10,9 casos per cada 100.000 habitants. Els homes han representat el 86% del total de casos; la mitjana d'edat ha estat de 37 anys i el 40% tenien entre 30 i 39 anys.
La principal via de transmissió entre els nous diagnòstics és la sexual, amb un 84% dels casos (el 62% en relacions homosexuals i el 22% en heterosexuals), seguida de la via endovenosa, amb el 7% dels casos. El 43% dels diagnòstics de VIH presentaven un diagnòstic tardà i tot i que la proporció de diagnòstic tardà ha disminuït –del 55% el 2006 al 43% el 2016–, encara es manté en xifres elevades.

L'any 2016 es van declarar 94 casos a Catalunya, 24 dels quals a Girona. La taxa global a Catalunya és de 1,3 casos per cada 100.000 habitants i tres de cada quatre són homes.