Noticies

 

La Generalitat posa en marxa el web institucional de les eleccions al Parlament 2017

El departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha activat el web institucional www.parlament2017.cat, que ofereix informació vinculada a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre. S’hi pot trobar des d’un recull d’incidències en el vot des de l’estranger o un bloc dedicat a preguntes més freqüents, fins als resultats de les eleccions anteriors. Totes aquestes informacions s’aniran actualitzant amb dades rellevants sobre decisions de les juntes electorals, la proclamació de candidatures o la difusió dels resultats. També s’hi explicaran detalls sobre el funcionament de l’escrutini general o de la proclamació d’electes.
El web està adreçat bàsicament als electors a Catalunya i a l’estranger, a les formacions polítiques i als mitjans de comunicació. Avui surt en català i castellà i, en els propers dies, també estarà disponible en aranès i en anglès.
Normativa electoral: recull de la normativa que regeix les eleccions, que s’anirà actualitzant amb els acords que les juntes electorals emetin durant el procés.
Calendari de les eleccions i preguntes més freqüents: informació sobre terminis i gestions que afecten els electors, amb referències a les diferents modalitats de vot, com ara el vot anticipat per correu, el dels electors residents a l’estranger, el vot accessible per als electors amb discapacitat visual o el dels malalts o discapacitats, entre altres. Detalls relacionats amb els membres de les meses electorals, amb les formacions polítiques (inscripció de formacions o acreditacions d’apoderats i interventors). O preguntes freqüents sobre les afectacions que tindrà entre els treballadors i treballadores el fet de participar en les eleccions un dia feiner, sobre el funcionament de l’escrutini o sobre el rol dels representants de l’administració durant la jornada electoral.
Formularis i gestions: impresos i sol·licituds adreçats a tots els col·lectius afectats i indicacions sobre els procediments establerts (formularis per a formacions polítiques, sol·licituds de vot per a electors a l’estranger,...)
Dades electorals: les dades més rellevants del procés electoral, com ara el cens, els col·legis electorals, les meses, la distribució dels diputats a escollir, les candidatures, etc., així com tota la informació relacionada amb les juntes i les meses electorals: calendari, manual per a membres de mesa i preguntes i respostes freqüents per als membres de mesa.