Noticies

 

L'Ajuntament de Sarrià de Ter remodelarà el Passeig del Riu

L’ajuntament de Sarrià de Ter remodelarà el Passeig del Riu. El ple del passat dimarts va aprovar la modificació de crèdit que permetrà destinar els recursos necessaris a aquesta intervenció.
Segons el consistori sarrianenc <<no és fer una acció de restauració sinó un canvi en l’entorn. El que es pretén es intervenir amb una filosofia diferent. En aquest sentit, s’ha treballat amb el Consorci del Ter per consensuar aquest projecte. Es vol canviar el tractament més urbà actual per un perfil d’un espai més naturalitzat. S’esponjaran els arbres (primant les espècies autòctones per sobre les introduïdes), es retiraran els bordons dels parterres i es canviarà l’espai de sauló per una zona verda i es configuraran també petits àmbits enjardinats>>.
L'obra preveu que es mantingui el vial de circulació per als cotxes a l’hora que es configurarà un camí específic per a les bicicletes (Via verda). També es projecta ubicar-hi elements de lleure infantil i familiar.
Les intervencions es realitzaran en els propers mesos, amb l’objectiu de que estiguin llestes per a la primavera vinent. Segons l'ajuntament el que es pretén amb aquesta obra es tornar a impulsar un espai molt interessant des d’un punt de vista lúdic i pedagògic per a què els veïns de Sarrià de Ter en segueixin gaudint.

Foto: Ràdio Sarrià