Noticies

 

El nou web del nomenclàtor de l'Ajuntament de Girona permetrà fer propostes de noms als diferents espais de la via pública

L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa el nou web del nomenclàtor municipal, que incorpora tant informació sobre els carrers de la ciutat com sobre la Comissió del Nomenclàtor, que és l'espai participatiu de Girona per decidir noms de carrers i espais públics. Una de les principals novetats d’aquest web és que permetrà que la ciutadania pugui fer propostes de noms per als diferents espais de la via pública.
El nou web també incorpora una fitxa de carrers amb indicació de la denominació oficial, el codi, l’any d’aprovació i la cartrografia interactiva per a la seva localització. Des de l'àmbit tècnic, s’implementen també millores en l’accessibilitat (web responsive), en l’accés lliure de les dades i en la cerca (filtres de selecció combinada per tipus de via, any d’aprovació, gènere i tema). El nou web és també una plataforma amb una quantitat d'informació a prop de la ciutadania i, per tant, també fa un abans notable amb accessibilitat d'informació i transparència.