Noticies

 

Sarrià de Ter ha posat en marxa un punt d'informació en matèria d'habitatge, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès i del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, amb l'objectiu principal d'informar els ciutadans dels ajuts existents per al pagament del lloguer, per a la rehabilitació d'habitatges, del servei d'intermediació hipotecària o bé per incentivar una borsa de lloguer social al municipi.
El punt d'informació està ubicat a les oficines municipals de l´edifici del Coro (Plaça de la Font nº 8), a l´oficina situada a la planta baixa. Us podran atendre personalment el segon i quart dijous de mes de 9:30h a 13:30h a Sarrià de Ter i diàriament a les oficines del Consell Comarcal a Girona(c/Riera de Mus 1A),de 8h a 15h.
L'Oficina d'Habitatge té diferents programes per poder ajudar totes aquelles persones que es troben amb un problema d'habitatge o bé tenen un pis tancat que no s'atreveixen a llogar per temes de gestió.
Prestacions al pagament del lloguer
Gestió de les convocatòries que obre l'Agència d’Habitatge per concedir subvencions al pagament de lloguer. Aquestes convocatòries es solen obrir dins el primer trimestre de l'any.
Ajudes d'especial urgència
Estan destinades a totes aquelles persones que passen per una situació econòmica complicada i no poden fer front a les quotes de lloguer o d'hipoteca, o bé han perdut en els últims sis mesos el seu habitatge per un desnonament. L'Agencia d’Habitatge ajuda a pagar aquestes quotes impagades o part del lloguer, si hi ha hagut desnonament.
Programa de mediació
Els propietaris de pisos tancats poden accedir a la borsa i posar el seu pis a disposició. Des de l'Oficina es busca un llogater d’acord amb les característiques del pis i es gestionen tots els tràmits: contracte, canvi de subministraments, gestió i temes que puguin sorgir del lloguer.
Les persones que busquen un pis de lloguer i que no poden accedir als pisos de lliure mercat es poden inscriure a la borsa i optar a un pis de lloguer social només havent de pagar un mes de fiança i l'impost sobre el lloguer. Hi ha la possibilitat d'accedir a una prestació al pagament del lloguer.
Registre de sol·licitants
L'Agència d'Habitatge disposa de pisos de protecció oficial de lloguer a diferents municipis de la comarca. Per poder-hi accedir cal estar inscrit al Registre de sol·licitants.
Servei Ofideute
Aquest servei és una mediació entre el propietari d’un habitatge i el banc, en cas que no es pugui fer front a la hipoteca,perquè, abans d'arribar a la seva execució s’intenti trobar una alternativa segons cada cas i fer una proposta viable al banc.