Noticies

 

Moció pel centre de secundària:

Sarrià de Ter ha consolidat els 5.000 habitants des de fa un temps. Això té, evidentment, diferents implicacions. Entre d’altres, una creixent demanda de places educatives. I concretament, seguint la tendència a tot el país, aquesta demanda se centre en places de secundària. Enguany, els alumnes que fan sisè i per tant, l’any que ve hauran d’anar a l’institut són 54. Això significa dues línies d’ESO.
Si a aquests 5000 habitants hi sumem l’àmbit de Sant Julià de Ramis i Medinyà (amb qui sempre hem treballat la planificació escolar), la població passa a ser de més de 8.400 ciutadans. I pel que fa específicament la demanda de places de secundària s’amplia fins a 4 línies.
Les xifres, per tant, justifiquen que treballem per poder tenir un nou centre de secundària per als nostres alumnes.
De fet, fa anys que l’ajuntament de Sarrià de Ter, el de Sant Julià de Ramis i Medinyà treballem amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la possibilitat de crear un centre d’ensenyament secundari a la nostra zona, per donar resposta a la creixent demanda de places. I en els darrers temps aquests treballs s’han anat intensificant.
Fins al punt de que amb responsables polítics i tècnics dels serveis territorials s’estudiaven diferents opcions. Durant aquest passat curs (i aquest mateix) s’han produït diverses reunions i fins i tot, s’havien analitzat in situ, diferents possibilitats de terrenys i edificis per ubicar-hi el citat possible centre.
Tanmateix, veiem amb preocupació que sembla que es tenen més en compte altres alternatives i ens sembla que ens pertoca reivindicar els criteris tècnics que justifiquen que a Sarrià de Ter s’hi ubiqui aquest nou centre de secundària. De fet, ens sembla que si només s’atenguessin a aquests criteris la decisió seria evident. Ara bé, vist el que hem pogut llegir i sentir darrerament ens veiem amb la obligació d’exposar-los de nou i de reivindicar la legítima i objectiva demanda dels nostres municipis.
JUSTIFICACIÓ:
En concret, cal dir que:
a. Que hi ha una demanda creixent en el conjunt de l’àrea d’escolarització que comprèn Girona per als propers cursos. Això significa que serà necessari crear noves places en nous grups si no es vol agreujar la massificació i saturació dels centres i les seves línies.
b. Que aquesta nova demanda, vindrà també des del nord de la ciutat. Específicament, bona part d’aquest augment ve dels municipis de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Medinyà. Tots han anat ampliant la seva població i en aquests moments, demanden cada vegada més places potencials de secundària perquè tenen més alumnes. Per tant, caldrà donar-hi resposta. No en va, hem de recordar que Sarrià de Ter ja fa uns exercicis que ha consolidat els 5000 habitants.
c. Que des d’un punt de vista quantitatiu pel que fa alumnat potencial provinent de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Medinyà, els números justifiquen un nou centre en aquesta zona (més de 8.400 habitants).
d. Que Sarrià de Ter té dret, per població, a tenir institut propi. Tal i com tenen gairebé tots els municipis de més de 5.000 habitants.
e. Que el cost que representa el transport escolar (280.000 euros) es pot destinar a iniciar les obres per poder fer aquest centre al municipi sarrianenc. Cost que es mantindrà per anys si no s’opta per aquest opció. I en tot cas, si s’opta per altres opcions al sud de la ciutat a la despesa en transport caldrà afegir-hi el cost del nou centre. Aquesta decisió, per tant, comporta un sobrecost econòmic pel departament i, per tant, pel contribuent.
f. Sarrià de Ter disposa de terrenys (i també edificis, si calgués) per poder-hi fer el centre. Possibilitats físiques d’ubicació que tenen les mateixes condicions tècniques i econòmiques que altres possibilitats fora del municipi.
g. Que en altres situacions similars (congestió de centres i demanda acreditada suficient) s’han fet nous centres a la primera corona de Girona encara que el nombre de població fos inferior.
h. Plantegem diferents opcions treballades supramunicipalment. Posem sobre diferents alternatives. I encara que creiem que ens pertoca un IES com a la resta de municipis, també oferim propostes alteratives. I en concret, proposem un plantejament que no és aïllat sinó que té en compte tot el mapa educatiu de l’àrea urbana de Girona. Això és un SES a Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis i poder destinar l’IES Carles Rahola a post-obligatori i cicles formatius.
ACORDS:
Es per tot això que acordem,
1. Reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la ubicació d’un centre de secundària al nostre municipi per donar resposta a la demanda del Gironès nord (Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Medinyà) i descongestionar, a l’hora, centres com els IES Carles Rahola, IES Narcís Xifra i IES Celrà.
2. Traslladar totes les justificacions tècniques que expliquen el perquè cal un institut de secundària en el nostre àmbit territorial.
3. Sol·licitar al departament la màxima transparència i informació en tota la pressa de decisions respecte aquesta qüestió.
4. Traslladar aquests acords als Consell Escolar Municipal de Sarrià de Ter, els consells escolars dels centres d’educació infantil i primària de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis.
5. Traslladar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments de Sant Julià de Ramis, Medinyà, Celrà i Girona aquests acords.