Noticies

 

El pressupost de Sarrià de Ter suma un total de 3.659.650€ per aquest pròxim any 2017, és a dir, un 5,88% més que l’any anterior (203.275 euros superior). Aquest increment ve donat segons el govern d'ERC per una pujada pel que fa la previsió d’entrades, especialment derivat de dos elements un ajustament a l’alça d’alguns ingressos (com plusvàlues i impost de construccions) i pel fet d’haver consolidat els 5.000 habitants (majors transferències). 
L'equip de govern també ha optat per a la reducció de l’endeutament que ha generat més diners per poder disposar de més recursos i no pagar interessos bancaris segons destaca el govern.
Es manté la inversió social com a prioritat com els ajuts d’urgència i beques escolars i l'atenció a la gent gran que es mantenen i s’incorporen noves iniciatives de treball comunitari per barri (116.000 euros).
El programa de subvenció del transport públic als majors de 70 anys es veurà reforçat aquest 2017 amb una major aportació econòmica i es mantindran els 10 viatges mensuals per veí segons ERC.
La partida de Cultura també creix i a l’àrea de joventut, s’incorpora una partida per iniciar les tasques de dinamització de joventut amb l'ajut d’un tècnic compartit a través del consell comarcal.

Una de les novetats d'aquest pressupost és el servei de neteja municipal que des de l'any 2009 estava subcontractat a una empresa externa i que ara l'equip de govern ha optat per remunicipalitzar-lo, segons l'equip de govern això suposarà un estalvi esconòmic d'uns 20.000 euros. 

D'altra banda en aquest pressupost per al 2017 també es destinen 8.000 euros per finançar un conveni amb la UdG per dissenyar i implementar un nou mecanisme de transparència al consistori sarrianenc. 

El ple municipal també va aprovar una moció on es reclama al departament d'Ensenyament un nou institut amb Sant Julià de Ramis i Medinyà. La moció destaca que Sarrià és el únic municipi del Gironès amb més de 5.000 habitants que no té institut i que hi té dret i que a més els tres municipis sumen 8.400 habitants i que les previsions indiquen que ocuparan 4 línies de secundària els propers anys. La moció destaca que els números justifiquen el nou centre i que el cost que representa el transport escolar de Sarrià a Girona que té un cost de 280.000 euros i que es pot destinar a iniciar les obres i deixar clar que clar que Sarrià disposa dels terrenys per poder-hi fer el centre.