Noticies

 

L'Ajuntament de Sarrià de Ter celebrarà aquest dimarts el seu ple ordinari.

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior, ordinària de 31 de maig de 2016
2.- Assumptes i decrets d’Alcaldia des de la darrera sessió que es troben a disposició dels regidors
3.- Aprovació d’adhesio al Pla d’igualtat d’oportunitats i Genere Consorci de Benestar Social Girones- Salt.
4.- Aprovació inicial de l’expedient de Modificació de Pressupost 2/2016
5.- Aprovació de la moció per a la reformulació dels serveis funeraris.
6.- Aprovació de l’avaluació de la Comissió del procés participatiu.
7.- Precs i preguntes