Noticies

 

El ple de l'Ajuntament de Sarrià de Ter aprova aquest vespre una proposta pro refugiats a proposta dels tres grups municipals l'equip de govern d'ERC i els grups de l'oposicióCDC i CP.
PROPOSTA AL PLE
Les crisis migratòries obliguen a les persones a fugir dels seus països devastats per conflictes, com a única sortida per a escapar de la guerra, la opressió i la pobresa. Aquesta situació, que avui és la prioritat dels dirigents de la UE i de la resta d'Administracions a nivell estatal, autonòmic i local, no es nova, però ha aconseguit xifres històriques i truca a la porta de cada un dels països membres d'Europa.

Segons dades de l'Agencia Europea de Fronteres (Frontex), entre els mesos de gener i juny d'aquest any. Han entrat a la Unió Europea 340.000 persones, de manera que ha triplicat la xifra registrada en aquest mateix període de 2014.

Els sol•licitants d'asil durant el 2014 i el 2015, atenent a les dades publicades per Eurostat, són les següents:
Procedents de Síria: 199,960 persones
Procedents de Kosovo: 101,350 persones
Procedents de Afganistan: 82,350 persones
Procedents d'Eritrea: 63,445 persones
Procedents de Sèrbia: 48,435 persones
ACNUR ( Agencia de Refugiats de Nacions Unides) xifra el número de morts en 2,500 persones.

Davant d'aquest drama humanitari, les autoritats europees s'enfronten al que ha estat qualificada com la pitjor crisis migratòria des de la segona guerra mundial i, en conseqüència, davant el major repte per a trobar solucions urgents que impliquen una política comú d'asil i de cooperació internacional.

El Govern central a instàncies de la UE ha de donar suport a polítiques comuns que han d'estar per sobre de la situació econòmica dels estats membres, i que defineixi la quota del nombre de refugiats per cada territori, sempre defensant els drets humans, la llibertat i l'acollida de les persones , i encaixant aquesta mesura dins el marc dels acords i accions que determina la UE.

En aquesta linia de treball, s'ha creat la Comissió Interministerial i s'ha citat des del Govern Central a les Comunitats Autònomes i a la FEMP amb l'objectiu d'ordenar el procés i articular l'acollida de refugiats.

Es Fonemental encarar la resposta d'aquest drama a través de l'estudi de solucions estables, no improvisades, que impliquin l'anàlisi dels problemes socials en els països receptors, principalment en matèria d'habitatge, salut, educació, treball i seguretat, intentant gargaritzant els recursos per a donar cobertura a les necessitats bàsiques i facilitar les condicions dignes de vida.

Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.- Correspon a la FEMP la interlocució amb el Govern d'Espanya de l'ajuda municipal als refugiats. A través de la seva Oficina de Coordinació Municipal d'Ajuda al Refugiat, els ajuntaments, Diputacions i Consells Insulars podran accedir a la informació actualitzada que es genera en aquest procés, i podran plantejar el seu oferiment de recursos.

Segon.- La FEMP realitza un únic inventari de tots els recursos que els governs locals tinguin la capacitat de proporcionar. Aquest inventari es proporcionarà al govern d'Espanya per oferir una resposta coordinada i eficaç a la crisis humanitària plantejada.

Tercer.- Aquest inventari de recursos que es canalitza a través de la FEMP es posarà a disposició del Govern Central, perquè conjuntament amb les entitats del tercer sector s'organitzi de manera adequada l'ajuda al refugiats.