Noticies

 

L'Ajuntament de Sarrià de Ter inicia una campanya de recollida d'oli domèstic, mitjançant l'envàs OLINET per el seu posterior tractament aconseguint el 100 % de la seva reutilització gràcies a la seva transformació en biodièsel.
L'oli domèstic usat és un residu que constitueix una de les principals causes de contaminació de les aigües residuals urbanes bàsicament pels mals hàbits, l’escàs reciclatge i el mal costum d’abocar-lo a la pica, al wàter o llençar-lo a la brossa i, amb aquesta acció, es vol contribuir a reduir la contaminació de l’aigua del sòl i a augmentar la sensibilització ambiental dels ciutadans respecte l’aprofitament d’un residu contaminant com l’oli domèstic usat.
La recollida selectiva d’aquest residu és una iniciativa que comporta beneficis ambientals molt importants ja que, d’una banda, redueix en origen la contaminació de l’aigua del sòl, i de l’altra, minimitza la repercussió sobre el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant la valorització d’aquest residu com a biocombustible.

D'altra banda aquest projecte A Sarrià Olinet permet crear i mantenir llocs de treball per a persones amb discapacitat que s’encarreguen de recollir els envasos plens dels centres on s’han distribuït contenidors, transportar-los a les instal•lacions del Centre Especial de Treball, netejar-los per tal de no contaminar la xarxa pública d’aigües i preparar el residu per la posterior conversió en biodièsel.
En aquest cas, a Sarrià de Ter, els encarregats de gestionar aquest projecte al municipi, és la Fundació Ramon Noguera com a integrant del GRUP ÈXIT, format a més per la Fundació Drissa i Ecosol de Càrites. La Fundació Ramon Noguera és una entitat social gironina especialitzada en la creació i gestió de centres i serveis adreçats a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i a infants amb trastorns en el seu desenvolupament. Anualment dóna atenció a més 900 persones a la comarca del Gironès, i gestiona un centre Especial de Treball que dóna ocupació laboral a més de 110 persones amb discapacitat.

Amb aquest projecte A Sarrià Olinet , l’ajuntament de Sarrià segueix fent una aposta clara per la preservació del medi ambient, alhora que contribueix en l’ocupació de persones en dificultats d’inserció laboral.
Per a la recollida es facilitarà l’accés al reciclatge mitjançant la ubicació de contenidors de recollida als centres de més confluència de persones com ho són, el local Social de la Rasa, el local Social del Pla de l’Horta, el Centre Cívic la Cooperativa, l’escola Montserrat i El Coro, alhora que es distribuiran els pots domèstics OLINET a totes les llars de Sarrià.