Noticies

 

Finalitza la primera campanya d’excavacions 2016 a la muntanya de Sant Julià de Ramis.

La primera campanya d’excavacions arqueològiques d’enguany a la Muntanya de Sant Julià de Ramis, ha tingut lloc entre els mesos de març i abril. Aquesta ha estat dirigida per un equip del Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de la UdG. Les intervencions s’han centrat al sector de l’antic cementiri parroquial, que s’està explorant de manera ininterrompuda des de 2011. En aquesta campanya s’ha excavat l’àrea nord-occidental de l’espai, continuant els treballs duts a terme l’any passat.
Els treballs han permès enllaçar les excavacions actuals amb les realitzades als anys noranta, iniciades arran de la localització de diversos murs de cronologia ibèrica i romana republicana. En el transcurs de les quatre setmanes que ha durat aquesta campanya s’han assolit uns resultats prou satisfactoris: per una banda, s’han documentat cinc noves tombes de lloses pertanyents a la necròpolis medieval. Es trobaven concentrades en un espai afectat d’antic per una esllavissada del terreny i, més recentment, per la construcció dels pilars de formigó que havien de sostenir la projectada ampliació del cementiri dels anys noranta que no s’arribà a completar mai com a conseqüència de la troballa de les estructures ibèriques abans esmentades.
D’altra banda, s’han posat al descobert altres parets que havien format part de les cases del barri que havia ocupat aquella zona d’ençà del segle IV aC i que serveixen per aprofundir el coneixement de l’organització i el desenvolupament del poblat ibèric.
Després d’aquesta, la propera campanya està programada per al mes de juliol. A diferència de la primera, en la qual han participat sis estudiants de màster i de doctorat de la UdG, la següent estarà oberta als estudiants de grau interessats a adquirir experiència en l’arqueologia de camp.
Els treballs formen part del conveni de recerca entre el Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de la UdG, l’ajuntament de Sant Julià de Ramis, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.